Ammu

RODOS Milk Conference

31.5.2000Alustava arvopuu

Päätöstä varten on rakennettu alustavasti seuraavanlainen arvopuu:Arvopuussa käytetyt attribuutit ovat:

Kilpirauhassyöpä. Radiojodilla saastunut tuoremaito lisää lasten riskiä saada kilpirauhassyöpä. Kilpirauhassyöpä ilmenee suhteellisen nopeasti. Kuolleisuus on noin 10 %. Attribuutti mitataan syöpäkuolemien lukumääränä.

Muut syövät. Stokastiset terveysvaikutukset (pääsääntöisesti syöpä) ovat mahdollisia suuressa väestömäärässä vaikka yksilöannos olisi varsin pieni. Stokastiset terveysvaikutukset voidaan arvioida ennakoituna kollektiivisena annoksena (manSv) tai syöpätapausten lukumääränä. Muut syövät ilmenevät pääsääntöisesti vasta vuosikymmenien kuluttua. Kuolleisuus on keskimäärin noin 50 %. Attribuutti mitataan syöpäkuolemien lukumääränä.

Turvallisuuden tunne. Tarkoituksenmukaiset ja järkevän laajat toimenpiteet voivat vakuuttaa väestön turvallisista elinoloista saastuneella alueella. Erityisesti toimenpiteet, jotka väestö itse voi toimeenpanna, vähentävät voimakkaimmin stressioireita. Attribuutti mitataan suoralla pisteytyksellä.

Ahdistuneisuus. Onnettomuudesta johtuvia eriasteisia stressioireita voi esiintyä enemmistössä väestöä, mutta oireet voivat johtua myös tehdyistä suojelutoimenpiteistä. Koska säteilyä ei voi havaita aistein, onnettomuuden vakavuus realisoituu tehtyjen toimenpiteiden leppeyden tai rajuuden mukaan. Suora pisteytys.

Uhka elinkeinolle. Onnettomuuden jälkeiset toimenpiteet voivat vaarantaa oman elinkeinon tai huonontaa toimeentuloa. Suora pisteytys.

Toteutettavuus (suhteessa määriteltyyn laatuun tai määrään). Tämä attribuutti on monesti rajoitus tai este toteuttaa toimenpide. Kuitenkin joissakin tapauksissa toimenpide voi erota toteutettavuuden suhteen kuten sisälle suojautuminen tai suojaväistö kovalla pakkasella.

Kustannukset. Toimenpiteen välillisten ja välittömien kustannusten summa. Syövän hoitokustannuksia ja kuolemasta johtuvaa menetystä bkt:n ei saa sisällyttää kustannuksiin, koska ne tulisivat muutoin otettua huomioon kahdesti. Rahayksikkö (milj. mk).

Strategiat


Takaisin pääsivulle