Ammu

RODOS Milk Conference

31.5.2000Web-HIPREllä saadut tulokset

Painotukset tehtiin sekä SWING- että SMARTER-tekniikalla. SWING-painotuksessa tärkeimmälle attribuutille annetaan painoksi 100 ja muita attribuutteja verrataan siihen. SMARTER-painotuksessa attribuutit ainoastaan asetetaan tärkeysjärjestykseen. Joidenkin ryhmien malleissa SWINGillä ja SMARTERilla annetut tärkeysjärjestykset eivät ole samoja. Näiden mallien kohdalla on annettu myös tulos, jossa mallin painot on laskettu SMARTER-tekniikalla, mutta käyttäen ryhmän SWING-painotukseen perustuvaa tärkeysjärjestystä. Tästä johtuen luonnollisesti myös ryhmien malleista yhdistetty malli on erilainen riippuen siitä kummalla tavalla ryhmien SMARTER-painotus on laskettu.

Yhteinen ryhmämalli

Eri viiteryhmien mallitTakaisin pääsivulle