Ammu

RODOS Milk Conference

31.5.2000Maidontuotanto Pohjanmaalla

Pohjanmaa on maatalousaluetta, jonka maidontuotanto on yli viidesosa koko maan tuotannosta. Rehuviljaa tuotetaan alueella yli sen oman tarpeen. Säilörehu tuotetaan yleensä omalla tai naapuritilalla. Kuivaheinän käyttö lehmien ruokinnassa on vähäistä. Laidunkausi alkaa kesäkuun alussa ja kestää syyskuun puoleenväliin. 85% lehmistä on laitumella kesällä. Joillakin tiloilla lehmät ovat sisällä koko ajan, jolloin kesälläkin ruokintaan käytetään säilörehua.

Luonnonlaitumia ei enää juurikaan käytetä. Laitumena käytettävät pellot ovat yleensä lähipeltoja, joiden viljelykäytännöt ovat samat kuin säilörehu- ja kuivaheinäviljelyyn käytetyillä pelloilla. Nurmiviljelypellot kynnetään kolmen vuoden välein. Lannoitus tehdään keväällä muokattuun maahan. Ensimmäisenä vuonna kynnön jälkeen kylvetään vilja ja samanaikaisesti heinä.

Säilörehu korjataan 2 - 3 kertaa kesässä sääolosuhteista riippuen. Ensimmäinen korjuuajankohta on 15. - 20.6., toinen heinä-elokuun vaihteessa ja kolmas 5. - 10.9. Kuivaheinän korjuu tapahtuu kesä-heinäkuun vaihteessa, jonka jälkeen samoilta pelloilta voidaan tehdä vielä säilörehua tai käyttää niitä laitumena. Laidunruoho on syötävissä aikaisintaan kahden viikon kuluttua leikkuusta. Säilörehun kasvu korjuukelpoiseksi kestää 5 - 6 viikkoa alkukesästä, loppukesällä kauemmin.

Maidontuotannosta 97% menee meijereihin, loppuosa käytetään tiloilla eläimille ja ihmisravinnoksi. Suoramyynti tiloilta kuluttajille on vähäistä.

Pohjanmaan maidontuotannosta suurin osa menee Seinäjoen meijeriin, jonka tuotannosta maidon ja piimän osuus on noin 30 - 40%. Suurin osa raakamaidosta käytetään jauheeksi ja rasvatuotteiksi. (Jauheista 70 - 75% menee vientiin.) Seinäjoen meijerin maitonesteet kulutetaan oman tuotantoalueen sisällä. Seinäjoen meijeri on erikoistunut voin tuotantoon, ja sinne tuodaan kermaa muualta Suomesta voin raaka-aineeksi. Pohjanmaan alueen pienmeijerit tuottavat nestetuotteita ja juustoja vastaanottamastaan raakamaidosta. Maidon keräily Valion meijereihin hoidetaan yhteisen ketjun kautta, pienillä yksityismeijereillä on omat keräilyketjunsa.Takaisin pääsivulle