Ammu

RODOS Milk Conference

31.5.2000Päätöskonferenssi

Päätöskonferenssi on menetelmä, jolla kootaan yhteen kaikki tärkeät päätöksentekoon osallistuvat tahot keskustelemaan oleellisista päätökseen liittyvistä kysymyksistä sekä harkitsemaan ja arvottamaan mahdolliset toimenpidestrategiat. Päätöksentekoprosessin tukena on monesti interaktiivinen tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan rakentaa päätöksentekomalli auttamaan päätöksentekijöitä tutkimaan ongelmaansa. Tyypillisesti päätöskonferenssi on kehitysprosessi, joka sekä luo strategioita että myös arvottaa niitä.

Yleisesti ottaen päätöskonferenssi on menetelmä tai prosessi, joka tukee ryhmän päätöksentekoa monimutkaisissa strategisissa ongelmissa. Päätöskonferenssissa ryhmää avustaa fasilitattori ("edistäjä") ja yleensä analyytikko, jotka valvovat prosessia ja päätöksen mallinnusta antaen ryhmän vapaasti keskittyä käsillä olevan ongelman sisältöön. Fasilitaattori ja analyytikko eivät ole asiantuntijoita pohdittavassa päätöksessä. He avustavat konferenssia pitämällä keskustelun kohdistettuna käsillä olevassa ongelmassa sekä varmistamalla, että kaikki läsnäolijat sekä esittävät näkemyksensä että ymmärtävät täysin toisten päätöksentekijöiden esittämät näkökohdat ja auttavat näin luomaan yhteisymmärrystä sekä ongelmaan että sen ratkaisuun.

Fasilitaattori ja analyytikko muodostavat ongelmasta päätösmallin ja esittävät tulokset koko ryhmälle. Yleensä päätösmallista tehdään useita revisioita, joista jokainen on jatkokehitys edellisestä. Mallinnus poikkeuksetta johtaa vilkkaaseen keskusteluun. Herkkyysanalyysin avulla mallin tulokset tutkitaan käyttäen laajaa numeeristen arvojen vaihteluväliä. Usein vaihtoehtoisten strategioiden arvojärjestys pysyy ennallaan tai muuttuu merkityksettömästi ryhmän antamien numeeristen arvojen vaihteluvälin puitteissa. Joissakin tapauksissa merkityksellisiä muutoksia järjestyksessä tapahtuu ja ryhmän on keskusteltava muutoksen aiheuttaneista arvoista.Takaisin pääsivulle