Ammu

RODOS Milk Conference

31.5.2000Maitotuotantoon kohdistuvat toimenpiteet

Onnettomuuspäivänä toimenpiteet on jouduttu tekemään voimalaitokselta saadun tiedon, päivän aikana tehtyjen mittausten ja karkeiden pilven leviämis- ja ympäristöseuraamusarvioiden perusteella. Ensimmäisenä päivänä tehdyt toimenpiteet ovat luonteeltaan ennakoivia, nopeasti tehtäviä, selkeitä ja yleensä suurten epävarmuuksien takia tarkoitettu lyhytkestoisiksi. Seuraavina päivinä tehtävät näytemittaukset ja todennäköisesti kolmantena päivänä valmistuva laskeuman lentokartoitus mahdollistavat jatkotoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen. Päätökset ovat siten perättäisiä. Tuotantohäiriöiden ja sosiopsykologisten ongelmien minimoimiseksi on myös tärkeää suunnitella muutama päivä onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen kuten tässä tilanteessa laidunkauden loppuun. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että tarvittava tieto on käytettävissä muutama päivä onnettomuuden jälkeen ja että jatkotoimenpiteet suunnitellaan toimeenpantavaksi ensimmäisen viikon jälkeen. Siten onnettomuuden ensimmäisenä päivänä tehtyjen toimenpiteiden kestoksi oletettiin yksi viikko.

Onnettomuuspäivänä tehdyt maitotuotantoon kohdistuneet toimenpiteet

Uhka- ja varhaisen päästövaiheen aikana tehdyt ennakoivat toimenpiteet maitoannostien kontrolloimiseksi perustuivat RODOS-systeemillä tehtyihin seuraamusarvioihin. Seuraamusten epävarmuuden oletettiin pienenevän mittaustulosten takia ensimmäisen päivän aikana verrattuna uhkavaiheeseen. Mahdollisia ennakoivia toimenpiteitä annetussa tilanteessa katsottiin olevan:

  1. Karjan siirtäminen sisätiloihin ja/tai pitäminen sisällä ja sisäruokinta. Potentiaalisella laskeuma-alueella ennen radioaktiivisen pilven saapumista karja siirretään sisälle ja/tai pidetään sisällä ja sisäruokinnassa. Laidunruoho korvataan varastoissa olevalla heinäpohjaisella rehulla tai lisäämällä säilörehun osuutta ruokinnassa. Varastossa oleva rehu ja avoin juottovesi suojataan mahdollisuuksien mukaan.
  2. Tuorerehun korjaaminen ennen laskeumaa. Potentiaalisella laskeuma-alueella korjataan tuorerehu tai heinä talteen ja suojataan ennen radioaktiivisen pilven saapumista. Annetussa tilanteessa rehun korjaaminen arvioitiin mahdolliseksi alueella, jonne pilvi saapuu 16 tunnin kuluttua päästön alkamisesta. Varastoidaan rehu kevyesti hapotettuna säilyvyyden parantamiseksi. Satotappioita aiheutuu liian varhaisesta korjuusta ja saamatta jäävästä rehusadosta, joka tässä on oletettu neljäsosaksi normaalisadosta. Ensimmäinen sato on puolet koko satokauden määrästä.

Päätöskonferenssia varten valmistelevissa kokouksissa 'päätettiin', että ensimmäisenä päivänä toimenpiteiksi on valittu seuraava strategia: karja siirretään sisätiloihin viikon ajaksi kunnissa, joissa tuotetun maidon jodi-131 maksimipitoisuuden ennakoidaan ylittävän 50 Bq/kg.Takaisin pääsivulle