Ammu

RODOS Milk Conference

31.5.2000Väestönsuojelutoimenpiteet

Onnettomuuden kuvaus oli keskeinen tieto noin kello kahdeksan (päästön kestoa, koostumusta ja määrää ei tiedetty), kun päästö oli juuri alkanut ja oli päätettävä väestöön kohdistuvista suojelutoimenpiteistä, jotka ulottuvat kauemmas kuin 5 - 20 km etäisyydelle laitokselta tuulen alapuolelle. Valmiusohjeiden mukaan 5 km suojavyöhykettä ja tuulen alapuolista aluetta koskevat päätökset tuli tehdä viimeistään kello 7, kun sydän oli alkanut sulaa.

Väestöön kohdistuvat toimenpiteet tutkittiin vuonna 1998 päätösanalyysihaastatteluissa ja tulokset on julkaistu aiemmin (Hämäläinen et al. 2000). Tutkittavat toimenpidestrategiat laadittiin määrittelemällä mitkä toimenpiteet (sisälle suojautuminen, jodiprofylaksia, ...) toteutetaan missäkin kunnassa. Tehtyjen haastattelujen perusteella toimenpide, jossa joditabletit nautitaan Eurajoen, Luvian, Porin, Merikarvian ja Siikaisten kunnissa vastasi haastateltujen näkemystä oikeutetusta ja optimoidusta toimintasuunnitelmasta väestön suojelemiseksi. Toimenpidestrategia, jossa Luvian ja Eurajoen kunnissa toteutetaan sisälle suojautuminen ja edellä mainittujen kuntien lisäksi Noormarkun, Pomarkun ja Kankaanpään kunnissa jodiprofylaksia, oli analyysin mukaan vaihtoehtoinen strategia. Koska tässä strategiassa toteutuu sekä kello 7 tehty sisälle suojautuminen varoalueella ja kello 8 tehty laajennus, on tämä strategia valittu "toteutuneeksi" toimenpiteeksi tässä tutkimuksessa.Väestön suojelemiseksi tehdyt toimenpiteet


Takaisin pääsivulle